dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án 4 cả năm mien phi,tai lieu Giáo án 4 cả năm mien phi,bai giang Giáo án 4 cả năm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/2/2011 7:17:35 PM
Filesize: 6.36 M
Download count: 240
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 1
Thứ hai ngày 23 tháng 08 năm 2010
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Toán
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000.

I. Muc tiêu
1. Kiến thức: Ôn tập về các số đến 100.000
2. Kĩ năng: Đọc viết các số đến 100.000 phân tích cấu tạo số
3. Thái độ: - Biết phân tích cấu tạo số
- Học sinh yêu thích, hứng thú học toán.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng vẽ sẵn hình bài 4. Bảng phụ
- HS: SGk + vbt
III. Các hoat đông day hoc

ạt động của thầy
Hoạt động của trò

1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Nội dung bài:
- Nêu yêu cầu bài 1
- GV yêu cầu

- Nêu yêu cầu bài 2
- GV gọi 1 HS làm, GV hướng dẫn cách thực hiện.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Chia nhóm, hướng dẫn HS làm bài ( Hai nhóm làm vào bảng phụ)


8723 = 8000 + 700 + 20 + 3
9171 = 9000 + 100 + 70 + 1
3082 = 3000 + 80 + 2
7006 = 7000 + 6


- Nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài dựa vào hình vẽ trên bảng.
- GV yêu cầu
- Nhận xét - chấm bài

 Hát
Bài tập 1 (3) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số
- Lắng nghe, làm bài vào SGK
- 1 HS lên bảng làm bài
- 2 HS đọc lại bài

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
36 000; 37 000; 38000; 39 000; 40 000; 41000 ; 42 000

Bài tập 2 (3): Viết theo mẫu
- HS làm bài.
- Cả lớp làm vào Sgk.
- 3 - 5HS đọc lại các số.
VD: 42 571 : bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt.
63 850 : sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi

Bài 3 (3) Viết theo mẫu
- 1 HS đọc yêu cầu
- Làm bài theo nhóm 2
- Lắng nghe, nêu cách làm
* Nhóm 1( ý a):
9171 = 9000 +100 + 70 +1
3082 = 3000 + 80 + 2
7006 = 7000 + 6
* Nhóm 2(ý b):
7000 + 300 + 50 +1 = 7351
6000 + 200 + 3 = 6203
Bài 4 (3) Tính chu vi các hình sau
- 1 HS nêu

- 1 HS làm bài vào phiếu
- Lớp làm bài vào vở
Bài giải
Chu vi hình thang ABCD là:
6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)
Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:
(8 + 4) x 2 = 24 (cm)
Chu vi hình vuông GHIK là:
5 x 4 = 20 (cm)
Đáp số: ABCD: 17 cm
MNPQ: 24 cm
GHIK : 20 cm


4. Củng cố:
- Củng cố bài, nhận xét tiết học.
- 2 HS nhắc lại đầu bài.
- Dặn HS về nhà làm bài trong VBT.


Tiết 3: Anh văn
Tiết 4: Tập đọc
BÀI 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

I. Muc tiêu
1. Kiến thức:
- Đọc dành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật
( Nhà Trò, Dế Mèn )
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp- bênh vực người yếu.
2. Kĩ năng: Đọc đúng các từ ngữ có trong bài: Giọng đọc phù hợp với diễn biến câu chuyện
3. Thái độ: Giáo dục các em biết yêu thương giúp đỡ mọi người gặp khó khăn, hoạn nạn.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng phụ ( Nội dung bài )
- HS : Sgk
III. Các hoat đông day hoc

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1. Ổn định lớp: Hát


2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở của HS


3. Bài :


a) Giới thiệu chủ điểm và bài đọc
- Giới thiệu tập truyện Dế Mèn phiêu lưu ký
- Cho HS quan sát tranh (SGK)
- Lắng nghe, quan sát


b) Luyện đọc và tìm hiểu bài
* Luyện