dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án 4 Chiêm Hoá-Tuyên Quang mien phi,tai lieu Giáo án 4 Chiêm Hoá-Tuyên Quang mien phi,bai giang Giáo án 4 Chiêm Hoá-Tuyên Quang mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/11/2010 4:44:19 PM
Filesize: 0.12 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 1
hai ngày 23 tháng 08 2010

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

I. Muc tiêu
1. Kiến thức:
- Đọc dành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật
( Nhà , Dế Mèn )
- nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp- bênh vực người yếu.
2. Kĩ năng: các có trong bài: phù câu
3. Thái độ: Giáo các em yêu giúp đỡ khó , .
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng phụ ( Nội dung bài )
- HS : Sgk
III. Các hoat đông day hoc

ạt động của thầy
ạt động của trò

1. : Hát


2. tra bài : Kiểm tra sách vở của HS


3. Bài :


a) và bài
- Dế Mèn phiêu ký
- Cho HS quan sát tranh (SGK)
- nghe, quan sát


b) và tìm bài
* :
- 1 HS khá () bài
- Yêu HS chia


- 1 HS bài,
- 1 HS chia

- HS phát âm và giúp HS các , khó trong bài.
+ Đoạn 1: Hai dòng đầu
+ Đoạn 2: Năm dòng tiếp theo
+ Đoạn 3: Năm dòng tiếp theo.
+ Đoạn 4: Phần còn lại

- Yêu HS bài theo
- các , nghe, phát âm
- Nêu cách bài
- bài theo nhóm
- bài và xét

- 2 HS bài, theo dõi, xét
- bài
- nghe

* Tìm bài:
- Yêu 1 HS 1, câu :
+ Mèn Nhà Trò trong hoàn nào?

- 1 HS 1,
- Mèn qua một vùng thì nghe tiếng khóc tỉ tê, lại gần thì thấy Nhà Trò khóc bên đá .

- : (SGK)
= > GV chốt ý của đoạn 1: Vào câu chuyện.
- Yêu 1 HS 2, câu
+ Tìm chi cho Nhà Trò ?
- HS đọc đoạn 2. Lớp theo dõi.
- Thân hình bé , , , cánh , chùn , quá , quen . Vì , cũng chẳng đủ nên lâm vào
nghèo túng.

- : Nhà Trò,
= > GV chốt ý của đoạn 2: Hình dáng của chị Nhà Trò.
- nghe


- Yêu 1 HS 3, câu
+ Nhà Trò , nào?
- 1 HS 3,
- Vì nên Nhà Trò không đủ , không , đánh Nhà Trò – qua , .

- : (chú SGK)
= > GV chốt ý của đoạn 3: Lời của chị Nhà Trò.
- nghe


- Yêu 1 HS 4, câu
+ nói và nào nói lên lòng Mèn?
- 1 HS 4,
- ( nói: Em . Hãy trở về cùng với tôi đây. … nói khoát,